บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก เมษายน, 2010

ฝูงชน (Mob)

ฝูงชน(Mob) หมายถึง กลุ่มชนที่เริ่มฝ่าฝืนกฎหมายและปฏิบัติตามผู้นำาซึ่งชักนำไปสู่การกระทำที่รุนแรง
พฤติกรรมที่รุนแรงของกลุ่มชนจะเกิดขึ้นเมื่อ กลุ่มชนได้กลายเป็นฝูงชน(Mob) เลิกใส่ใจต่อกฎหมายและเจ้าหน้าที่ แต่จะเชื่อฟังและปฏิบัติตามผู้นำไปในทางที่ผิดกฎหมายและในทางที่ขัดขวางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ พฤติกรรมของฝูงชนโดยทั่วไปจะอยู่ในลักษณะที่ใช้อารมณ์ ขาดเหตุผล และมีแน้วโน้มว่าจะใช้ความรุนแรง กลุ่มชนเกือบทั้งหมดสามารถกลายเป็นฝูงชนได้ ถ้ามีการกระตุ้นที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม กลุ่มชนไปชุมนุมโดยมีแผน ส่วนใหญ่มักจะถูกบังคับให้อยู่ภายใต้อิทธิพลของผู้นำด้วยความสงบ ในปัจจุบันที่ระบบการสื่อสารมวลชนเช่น โทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง หรือ ระบบสื่อสารมวลชนอื่นๆมีความรวดเร็ว ครอบคลุมพื้นที่กว้างขวางอย่างทั่วถึง นักปลุกระดมยุยงที่เชี่ยวชาญอาจใช้สื่อเหล่านี้กระตุ้นให้ประชาชน กระทำผิดกฎหมายได้โดยไม่ต้องนัดหมายให้ไปรวมตัวหรือชักชวนกลุ่มชนด้วยตนเอง


หนทางปฏิบัติของฝูงชน

1.การล่วงเกินด้วยวาจา
2.การใช้ผู้หญิง เด็ก และผู้สูงอายุ
3.การใช้วัสดุปิดกั้น
4.การเปิดเครื่องปิดก…

การก่อความไม่สงบในเมือง

การก่อความไม่สงบในเมืองตามแนวทางของ คาร์ลอส มาริเกลล่า(Carlos Marighella) "จำเป็นต้องแปรเปลี่ยนวิกฤตการณ์ทางการเมือง ไปสู่การสู้รบด้วยอาวุธ โดยวิธีการปฎิบัติที่รุนแรง อันจะบีบบังคับให้ผู้มีอำนาจในการบริหารประเทศเปลี่ยนสถานการณ์ทางการเมืองไปสู่สถานการณ์ทางทหาร ซึ่งจะมีผลทำให้มวลชนต่อต้านทหารและตำรวจ"