การก่อความไม่สงบในเมือง

การก่อความไม่สงบในเมืองตามแนวทางของ คาร์ลอส มาริเกลล่า(Carlos Marighella) "จำเป็นต้องแปรเปลี่ยนวิกฤตการณ์ทางการเมือง ไปสู่การสู้รบด้วยอาวุธ โดยวิธีการปฎิบัติที่รุนแรง อันจะบีบบังคับให้ผู้มีอำนาจในการบริหารประเทศเปลี่ยนสถานการณ์ทางการเมืองไปสู่สถานการณ์ทางทหาร ซึ่งจะมีผลทำให้มวลชนต่อต้านทหารและตำรวจ"

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

วัฒนธรรมอุปถัมภ์-อำนาจนิยม

วัฒนธรรมพันทาง(รังสรรค์ ธนะพรพันธ์ สรุปไว้(2536))

ความแตกต่างระหว่างความรักของหญิงและชาย