Crisis Theory

Crisis Theory

Definition of Crisis


Crisis คือ ภาวะชั่วคราวที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลรับรู้ว่ามีสิ่งคุกคามต่อตัวเขา ภาพพจน์ของเขา หรือเป้าหมาย ในชีวิตของเขา ความสูญเสียหรือความเปลี่ยนแปลงทำให้บุคคลนั้น เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยที่ วิธีการแก้ปัญหา ในลักษณะเดิมๆ ไม่เพียงพอที่จะลดความตึงเครียดนั้น บุคคลนั้น เสียความสมดุลไป


อ่านต่อคลิกลิงค์ข้างล่าง

จิตเวชศาสตร์ รามาธิบดี Mental Health

Search Amazon.com for Crisis

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

วัฒนธรรมอุปถัมภ์-อำนาจนิยม

วัฒนธรรมพันทาง(รังสรรค์ ธนะพรพันธ์ สรุปไว้(2536))

ความแตกต่างระหว่างความรักของหญิงและชาย